Үйлдвэрлэлийн цех

Үйлдвэрлэлийн цехийн үзэсгэлэн

Өдөр тутмын үйлдвэрлэлийн дээд хэмжээ 100,000 хүрдэг. Манай жилийн борлуулалтын хэмжээ одоогоор 80,000,000 канистрт хүрч байна.

Бид хэрэглэгчиддээ өндөр чанартай бүтээгдэхүүнийг эх үүсвэрээс нь хангах үүрэг хүлээдэг.

about2

about2

about2

about2

about2

about2

Ачаа тээвэрлэхэд бэлэн байна

about2

about2

about2

about2