Үйлдвэрлэлийн цех

Үйлдвэрлэлийн цехийн дэлгэц

Өдөр тутмын үйлдвэрлэлийн дээд хэмжээ 100,000 хүрдэг.Манай жилийн борлуулалтын хэмжээ одоогоор 80,000,000 канистрт хүрч байна.

Бид хэрэглэгчдэдээ эх сурвалжаас нь өндөр чанартай бүтээгдэхүүнээр хангахыг зорьж байна.

тухай 2

тухай 2

тухай 2

тухай 2

тухай 2

тухай 2

Ачаалахад бэлэн байна

тухай 2

тухай 2

тухай 2

тухай 2